پروسسور دیجیتال چهار کانال BSS BLU 50

مشخصات فنی

specifications

Specifications

Chassis Half rack (single space, half-width)
Custom I/O (card based) no
Analog Inputs ۴
Digital Inputs ۰
AEC Inputs ۰
Analog Outputs ۴
Digital Outputs ۰
Telephone Connection ۰
Max Inputs/Outputs fixed
Config Software
LCD Display no
Logic Processing yes
RS-232 yes
GPIO yes
Signal Processing (MHz) ۴۰۰
Cobranet no
SWL Digital Audio Bus ۴۸
AVB no
Dante no

The BLU-50 is a half-rack width processor that offers a fixed configuration of four inputs and four outputs, configurable signal processing, logic processing and BLU link. The device can be powered with the included 12VDC power supply but can accept 12-48VDC via a terminal block connector. The BLU-50 can also be powered with PoE+ via the Ethernet port, allowing the device to be powered, configured, controlled and monitored using a single Cat 5e cable.

The analog inputs of the BLU-50 provide software configurable gain in 6dB steps up to +48dB per channel and software selectable Phantom Power per channel. Phantom Power, Signal Present and Clip information per channel is easily accessible, without the requirement for a PC, from clear front panel LED indication.

The BLU-50 features BLU link, a low latency, fault tolerant digital audio bus of 48 channels, which uses standard Category 5e cabling giving a distance of 100m between compatible devices. Fiber media converters can be used to increase the distance between devices to over 10km (6.2 miles) using single mode fiber.

The BLU-50 is configured, controlled and monitored from HiQnet Audio Architect™ and is compatible with other members of the Soundweb London family. Its 48 channel BLU link bus represents channels 1-48 of the larger 256 channel BLU link bus when integrated with the BLU-800, BLU-320, BLU-160, BLU-120, BLU-BIB and BLU-BOB devices. Up to 60 BLU link compatible devices can share channels on a single bus.

As with other Soundweb London devices, 12 Control Inputs, six Logic Outputs and an RS-232 port allow the BLU-50 to be integrated with other compatible devices.

BLU-50 یک پردازنده یک یونیت است که پیکربندی ثابتی از چهار ورودی و چهار خروجی، پردازش سیگنال قابل تنظیم، پردازش منطقی ودرگاه BLU را ارائه می دهد. دستگاه را می توان با منبع تغذیه ۱۲ ولت دی سی موجود تغذیه کرد . BLU-50 همچنین می تواند با PoE+ از طریق درگاه اترنت تغذیه شود، که به دستگاه اجازه می دهد با استفاده از یک کابل Cat 5e تغذیه، پیکربندی، کنترل و نظارت شود.

ورودی های آنالوگ BLU-50 بهره قابل تنظیم نرم افزاری را در مراحل ۶dB تا +۴۸dB در هر کانال و نرم افزار Phantom Power در هر کانال را ارائه می دهد. قدرت فانتوم، ارائه سیگنال و اطلاعات کلیپ در هر کانال به راحتی و بدون نیاز به رایانه شخصی، از نشانگر LED شفاف پانل جلویی قابل دسترسی است.

BLU-50 دارای درگاه BLU، یک گذرگاه صوتی دیجیتال با تأخیر کم و تحمل خطا از ۴۸ کانال است که از کابل کشی استاندارد رده ۵e استفاده می کند که فاصله ۱۰۰ متری بین دستگاه های سازگار را فراهم می کند. مبدل های رسانه ای فیبر را می توان برای افزایش فاصله بین دستگاه ها به بیش از ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل) با استفاده از فیبر تک حالت استفاده کرد.

BLU-50 از HiQnet Audio Architect™ پیکربندی، کنترل و نظارت می شود و با سایر اعضای خانواده Soundweb London سازگار است. گذرگاه ۴۸ کاناله BLU آن، کانال های ۱-۴۸ از گذرگاه پیوند ۲۵۶ کاناله بزرگتر BLU را هنگامی که با دستگاه های BLU-800، BLU-320، BLU-160، BLU-120، BLU-BIB و BLU-BOB یکپارچه می شود، نشان می دهد. حداکثر ۶۰ دستگاه سازگار با پیوند BLU می توانند کانال ها را در یک BUS به اشتراک بگذارند.

همانند سایر دستگاه های Soundweb London، ۱۲ ورودی کنترل، شش خروجی منطقی و یک پورت RS-232 به BLU-50 اجازه می دهد تا با سایر دستگاه های سازگار ادغام شود.

Shopping cart
فیسبوک Email اینستاگرام واتساپ واتساپ