مقالات

بلندگو چیست

سیستم بلندگو
کار یک بلندگو، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و بعد از آن به انرژی آکوستیکی است. از نظر تئوری، یک بلندگو باید قادر باشد تا تمام بسامدها را به صورت خطی پخش کند (خروجی آن متناسب با ورودی تغییر کند). اما در عمل این اتفاق نمی افتد. بلندگویی که، برای تولید امواج صوتی با بسامد پایین، به اندازه کافی بزرگ باشد، قادر به پخش، بسامدهای بالا به طور مطلوب نخواهد بود. بر عکس، بلندگویی که قابلیت پخش طول موج های کوتاه را دارد، توانایی پخش طول موج های بلندتر را ندارد.
به عنوان مثال، بیشتر گیرنده های رادیو-تلویزیونی دارای یک بلندگو هستند؛ حتی بیشتر رادیوهای استریو و دستگاه های ضبط نوار، در هر یک از دو جعبه بلندگوی خود فقط یک بلندگو دارند، از آنجا که پوشش دادن تمام گستره بسامدهای شنیداری تنها با یک بلندگو کار مشکلی است، معمولاَ بلندگوها برای حد وسط بسامدها ساخته می شوند که در آنها طول موج های بلند و کوتاه فدای طول موج های متوسط می شوند که، بنابراین صرف نظر از کیفیت صدا، گیرنده ای که فقط یک بلندگو دارد، نمی تواند صدا را با پاسخ بسامدی کامل پخش کند.

شبکه تفکیک بسامد و درایورها
شبکه تفکیک بسامد، برای وسیع تر کردن پاسخ بسامد بلندگوها و پخش مطلوب تر بسامدهای بم و زیر طراحی و ساخته شده است. هر یک از المانهای بلندگو نیز، درایور نامیده می شوند که به منظور تأمین شرایط فیزیکی لازم برای انتشار بسامدهای بلند و پرتوان بم و نیز بسامدهای کوتاه و جهتی تر زیر، توسعه یافته اند.
شبکه تفکیک بسامد، طیف بسامد را به بسامدهای پایین و بالا تقسیم می کند. نقطه حقیقی یا بسامدی که در آن بسامدها به بم و زیر تقسیم می شوند، بسامد قطع یا تفکیک نامیده می شود. درایوری که برای تأمین بسامدهای پایین به اندازه کافی بزرگ باشد، به صدای بم اختصاص می یابد و درایوری که برای تأمین بسامدهای بالا به اندازه کافی کوچک باشد، به صدای زیر اختصاص می یابد. به طور غیر رسمی، این درایورها یا بلندگوها به ترتیب ووفر و تویتر نامیده می شوند. درایور بسامدهای پایین و بالا هر دو در یک جعبه قرار داده می شوند. اندازه درایورها به توان خروجی سیستم بلندگو مربوط می شود.
اگر سیستم یک بلندگو، فقط یکبار طیف بسامد را تقسیم کند، این سیستم، بلندگوی دو راهه نامیده می شود. بسامد قطع یک سیستم دوراهه در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰Hz  است. بسامدهای زیر نقطه قطع به ووفر و بسامدهای بالای آن به تویتر اختصاص می یابند. ممکن است یک بلندگو برای هر محدوده بسامدی بیش از یک درایور داشته باشد.
سیستم بلندگویی که از دو بسامد قطع استفاده می کند، بلندگوی سه راهه نامیده می شود و بلندگویی که دارای سه بسامد قطع باشد، سیستم بلندگوی چهارراهه نامیده می شود. سیستم های سه راهه، طیف بسامد را در ۴۰۰ تا ۵۰۰ هرتز و ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز تقسیم می کند. سیستم های چهارراهه بسامد را در نقاطی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ هرتز تقسیم می کنند.

شبکه تفکیک غیر فعال و فعا ل
در بلندگوها از دو نوع شبکه تفکیک بسامد استفاده می شود: فعال و غیر فعال. در یک شبکه تفکیک بسامد غیر فعال، تقویت کننده توان مقدم بر شبکه است. این طراحی می تواند مشکلات خاصی به وجود آورد از جمله اینکه تراز خروجی معمولاَ در بسامد قطع، چند dB کم می شود، احتمال واپیچش مدولاسیون متقابل خصوصاَ در صداهای بلند، بیشتر شده و واپیچش هماهنگ در بسامدهای بالا شنیده می شود.

در یک شبکه تفکیک بسامد فعال، مدار تفکیک بسامد مقدم بر دو تقویت کننده توان است و با توان پایین کار می کند. یکی از تقویت کننده ها، سیگنال های بسامد پایین را دریافت می کند و ووفر را به کار می اندازد؛تقویت کننده دیگر، سیگنال های بسامد بالا دریافت کرده و تویتر را به کار می اندازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *